24-32 line

PEAVEY FX2-32

Giá liên hệ

Mixer 32 line, có sẳn 2 bộ effects Cổng kết nối USB dùng thu ...

PEAVEY FX2-24

Giá liên hệ

Mixer 24 line có sẳn effects Kết nối máy tính thu ...

PEAVEY 32FX

Giá liên hệ

Mixer 32 line có sẳn effects Kết nối máy tính thu ...

PEAVEY S32

Giá liên hệ

Mixer 32 line chuyên dùng cho nhà thờ Chương trình ...

MACKIE 3204VLZ4

Giá liên hệ

Mixer 32 ine có sẳn echo, reverb

MACKIE 2404VLZ4

Giá liên hệ

Mixer 24 line có sẳn effects  

MACKIE ONYX 32.4

Giá liên hệ

Mixer 32 line chuyên dùng cho sân khấu ca nhạc lớn Thiết kế ...

MACKIE ONYX 24.4

Giá liên hệ

Mixer 24 line chuyên dùng cho sân khấu ca nhạc lớn Thiết kế ...

MIXER ALTO LIVE 2404

Giá liên hệ

Bàn mixer Alto Live 2404 là bộ trộn hoàn ...

MACKIE PROFX30V3

Giá liên hệ

Mixer dành cho phòng thu, karaoke MACKIE PROFX30v3

MACKIE 3204VLZ3

Giá liên hệ

Mixer analog 32 đường MACKIE 3204VLZ3