Effect guitar điện

KORG AX3000G

Giá liên hệ

* Multi-effect cho Guitar với 72 kiểu Amp giả lập * Set được ...

ELECTRO HAMONIX MICRO METAL MUFF

Giá liên hệ

Made in U.S.A . Distortion tích hợp Top Boost .

ELECTRO HAMONIX METAL MUFF

Giá liên hệ

Made in U.S.A . Distortion tích hợp Top Boost . 3 band EQ

ELECTRO HAMONIX MEMORY TOY

Giá liên hệ

_ Made in U.S.A . _ Analog Delay tích hợp Feedback . _ Thời gian delay ...

CHERUB MOD FORCE

Giá liên hệ

_ Multi Modulation Effect _ Gồm: Chorus, Flanger, Phaser, Tremolo ...

ELECTRO HAMONIX KNOCKOUT

Giá liên hệ

_ Made in U.S.A _ Attack EQ

ELECTRO HAMONIX HUM DEBUGGER

Giá liên hệ

_ Made in U.S.A _ Giảm tiếng UM khi thiếu mát

ELECTRO HAMONIX HOLY STAIN

Giá liên hệ

_ Made in U.S.A _ Gồm các hiệu úng: Fuzz, Distortion, Reverb, ...

ELECTRO HAMONIX HOLY GRAIL PLUS

Giá liên hệ

_ Made in U.S.A _ Reverb: Spring, Hall, Room 

ELECTRO HAMONIX #1 ECHO

Giá liên hệ

_ Made in U.S.A _ Digital Delay

CHERUB MG 100

Giá liên hệ

_ Có 72 Tiếng, 58 kiểu hiệu ứng _ Hỗ trợ Beat ...

ELECTRO HAMONIX TONE TATTOO

Giá liên hệ

Made in U.S.A True Bypass là sự kết hợp của 3 hiệu ứng: _ ...

ELECTRO HAMONIX SMALL CLONE

Giá liên hệ

Made in U.S.A Effect: Chorus True Bypass

ELECTRO HAMONIX POCKET METAL MUFF

Giá liên hệ

Made in U.S.A True Bypass

ELECTRO HARMONIX OCTAVE MULTIPLEXER

Giá liên hệ

Made in U.S.A True Bypass

CHERUB DRIVE FORCE

Giá liên hệ

_ 10 kiểu hiệu ứng (Overdrive, Distortion, Boost...) _ 2 Kênh out A/B _ ...

VOX STOMPLAB 2G

Giá liên hệ

- VOX STOMPLAB 2G là hộp Multi-Effect cho Guitar được sản xuất ...

VOX STOMPLAB 1G

Giá liên hệ

- VOX STOMPLAB 1G là hộp Multi-Effect cho Guitar được sản xuất ...

KORG PANDORA STOMP

Giá liên hệ

Với kiểu dáng nhỏ gọn, nhưng mang trong nó là cả một kho ...