Mặt trống + dùi

CHERUB DT-81 DRUM PAD

Giá liên hệ

DT-81 Rhytm Tutor Pad.  Bàn tập tích hợp với Multi-Sound ...

EVAN EQ 4

Giá liên hệ

Mặt trống Kick

EVAN ER SNARE

Giá liên hệ

Mặt trống EVAN ER SNARE

EVAN BD

Giá liên hệ

Mặt kíck

EVAN EC2

Giá liên hệ

Mặt trống EVAN EC2 

PROMARK

Giá liên hệ

PROMARK H-RODS

Giá liên hệ

Dùi bó gỗ

PROMARK C-RODS

Giá liên hệ

Dùi bó gỗ

DALLAS 5A-5B-2B-ROCK

Giá liên hệ

DÙI TRỐNG DALLAS - Size tiêu chuẩn: 5A, 5B, 2B Rock - Chất ...

PROMARK TB 5

Giá liên hệ

DÙI CHỔI

REMO EN 03..PS

Giá liên hệ

Mặt trong 2 lớp, Sản xuất tại Taiwan  

REMO EN 00..PS

Giá liên hệ

Mặt đen 2 lớp, Sản xuất tại Taiwan

REMO BE 01

Giá liên hệ

Mặt nhám

REMO BA 01

Giá liên hệ

Mặt nhám

REMO BE 03

Giá liên hệ

Mặt trong 2 lớp

REMO RO 0246 00

Giá liên hệ

REMO - GIẢM ÂM

REMO RO 0244 00

Giá liên hệ

REMO - GIẢM ÂM

REMO SE 0114 00

Giá liên hệ

REMO - MẶT SNARE

REMO SD 0114 00

Giá liên hệ

REMO - MẶT SNARE

REMO SA 0114 00

Giá liên hệ

REMO - MẶT SNARE

REMO CX 0114 10

Giá liên hệ

REMO - MẶT SNARE

REMO BX 0114 10

Giá liên hệ

REMO - MẶT SNARE

REMO PX 0114 C2

Giá liên hệ

REMO - MẶT SNARE

REMO AX 0114 14

Giá liên hệ

Mặt Snare