Micro có dây

BEYER TG V70D

Giá liên hệ

Micro chuyên nghiệp.

MIPRO MM 89

Giá liên hệ

Dòng micro condenser cho tiếng ca cực đẹp.

PEAVEY PVM 480

Giá liên hệ

Micro chuyên dùng cho nhạc cụ.

PEAVEY PVM™ 50

Giá liên hệ

Micro dây

PEAVEY M 45i

Giá liên hệ

Micro chuyên dùng cho giọng hát và dùng cho ...

AUDIX OM 7

Giá liên hệ

Tiêu chuẩn cao nhất của AUDIX . Âm thanh tuyệt vời, khả năng chống ...

PEAVEY PVR™ 2 OMINI

Giá liên hệ

Micro có dây Peavey PVR™ 2 Omini

PRESONUS PRM1

Giá liên hệ

Micro PRESONUS PRM1

PEAVEY PVI 100

Giá liên hệ

Micro có dây