Micro phát biểu, ca đoàn

PEAVEY PSM 3

Giá liên hệ

Micro phát biểu, hội nghị

MICRO SAMSON C02

Giá liên hệ

Micro condensser chuyên dùng cho bục, thu âm , ca ...

SAMSON CM12C

Giá liên hệ

Sử dụng cho ca đoàn, nhạc cụ ở một không gian lớn

SAMSON CM 20P

Giá liên hệ

dùng cho hội nghị, phát biểu

PEAVEY PM 18S

Giá liên hệ

Micro phát biểu, hội nghị

MICRO PRESONUS PM2

Giá liên hệ

Micro đa năng, dành cho nhạc cụ, ca đoàn và ...