Mixer thu âm

PRESONUS StudioLive 32R

Giá liên hệ

Mixer digital 34 input cho phòng thu chuyên nghiệp.

PRESONUS StudioLive 24R

Giá liên hệ

Mixer digital 26 input cho phòng thu chuyên nghiệp.

PRESONUS STUDIOLIVE 16R

Giá liên hệ

Mixer digital 18 input cho phòng thu chuyên nghiệp.

PRESONUS STUDIOLIVE 24

Giá liên hệ

Mixer digital 24 line

PRESONUS STUDIOLIVE 16

Giá liên hệ

Mixer digital 16 line

PRESONUS StudioLive RML32AI

Giá liên hệ

Mixer digital 16 line

PRESONUS STUDIOLIVE RML16AI

Giá liên hệ

Mixer digital 16 line

PRESONUS STUDIOLIVE 1602USB

Giá liên hệ

Mixer Digital 16 đường. Kết nối cổng FireWire 400x400.  

MACKIE ONYX 1640i

Giá liên hệ

Mixer 16 line. Dùng thu âm hoặc hát live. Cổng kết nối ...

MACKIE MCU

Giá liên hệ

Thiết bị hỗ trợ làm nhạc cho phòng thu.

MACKIE ONYX 1620i

Giá liên hệ

Mixer 16 đường . Hỗ trợ Pream cao cấp , kết nối với PC thông qua cỏng ...

MACKIE U 420

Giá liên hệ

Thiết bị phòng thu , với thiết kế đơn giản gọn nhẹ. Kết nối cổng ...

MACKIE PROFX12 V3

Giá liên hệ

Mixer dành cho phòng thu MACKIE PROFX12 V3

MACKIE PROFX10 V3

Giá liên hệ

Mixer dành cho phòng thu MACKIE PROFX10 V3

MACKIE PROFX6 V3

Giá liên hệ

Mixer dành cho phòng thu MACKIE PROFX6 V3

PRESONUS AR16C

Giá liên hệ

Mixer dành cho phòng thu PRESONUS AR16C

PRESONUS AR12C

Giá liên hệ

Mixer dành cho phòng thu PRESONUS AR12C

PRESONUS AR8C

Giá liên hệ

Mixer dành cho phòng thu PRESONUS AR8C

PRESONUS AR16 USB

Giá liên hệ

Mixer dành cho phòng thu PRESONUS AR16 USB

PRESONUS AR12 USB

Giá liên hệ

Mixer dành cho phòng thu PRESONUS AR12 USB

PRESONUS AR8 USB

Giá liên hệ

Mixer dành cho phòng thu PRESONUS AR8 USB

PRESONUS FADERPORD V2

Giá liên hệ

Mixer dành cho phòng thu PRESONUS FADERPORD V2

MACKIE MCU PRO

Giá liên hệ

Bộ điều khiển,kiểm soát 8 kênh

MACKIE DL32S

Giá liên hệ

Mixer phong thu 32 kênh

< 1 2 >