Phụ kiện micro

SAMSON PS05

Giá liên hệ

Phụ kiện phòng thu: Màng lọc Micro

SAMSON RC10

Giá liên hệ

Màn chắn phản âm- Phụ kiện phòng thu

PROEL APOP50

Giá liên hệ

Màng chắn Micro

PEAVEY SHOCK MOUNT

Giá liên hệ

SHOCK MOUNT CHO MICRO