Preamp cho micro

Presonus Studio Channel

Giá liên hệ

THIẾT BỊ HỖ TRỢ MICRO  

PRESONUS BLUETUBE DP V2

Giá liên hệ

THIẾT BỊ HỖ TRỢ MICRO.

PRESONUS TUBEPRE V2

Giá liên hệ

THIẾT BỊ HỖ TRỢ MICRO.

MACKIE ONYX 800R

Giá liên hệ

THIẾT BỊ HỖ TRỢ MICRO

CREST AUDIO IPRO TWO

Giá liên hệ

THIẾT BỊ HỖ TRỢ MICRO

CREST AUDIO IPRO ONE

Giá liên hệ

THIẾT BỊ HỖ TRỢ MICRO.

CREST AUDIO ST2

Giá liên hệ

THIẾT BỊ HỖ TRỢ MICRO.