Thiết bị hội thảo

PROEL PA EXCONFD

Giá liên hệ

Bộ trung tâm mở rộng dùng kết nối thêm với PA ...

PROEL PA CONFD

Giá liên hệ

Bộ trung tâm kết nối micro thành viên và đại biểu

PROEL PA BMDD

Giá liên hệ

Micro thành viên

PROEL PA BMCD

Giá liên hệ

Micro chủ tọa