Trống Cajon

TRỐNG CAJON LP1442

Giá liên hệ

Là một loại Snare Cajon có thể điều chỉnh cho phép bạn ...

TRỐNG CAJON LP1433

Giá liên hệ

Trống cajon, được làm bằng gỗ tự nhiên. Mặt trước ...

TRỐNG CAJON LP1432

Giá liên hệ

Cajon phong cách Tây Ban Nha Cho phép điều chỉnh ...

TRỐNG CAJON LP1427

Giá liên hệ

Được làm thủ công với mặt trước là gỗ Baltic Birch, 9 ...

LP 1439

Giá liên hệ

TRỐNG CAJON LP LPA1332

Giá liên hệ

Trống cajon có 3 bộ dây DW snare. Có 3 ...