Trống điện

KORG CLIPHIT

Giá liên hệ

Một bộ trống công nghệ cao với ba kẹp kích hoạt các mẫu ...

TRỐNG ĐIỆN ALESIS SR 16

Giá liên hệ

Máy trống có thể lập trình để thực hành, sản ...