ELECTRO HAMONIX HOLY STAIN

Model: HOLY STAIN

Giá Liên hệ 028 3834 1500

Đặt hàng

Mô tả

_ Made in U.S.A

_ Gồm các hiệu úng: Fuzz, Distortion, Reverb, Tremolo, Pitch

_ Made in U.S.A
_ Gồm các hiệu úng: Fuzz, Distortion, Reverb, Tremolo, Pitch

Sản phẩm liên quan

Effect guitar điện