16-22 line

PEAVEY FX2-16

Giá liên hệ

Mixer 16 line có sẳn Equalizer 31 cần 2 Bộ effects digital

MACKIE PRO FX22V2

Giá liên hệ

Mixer 22 line Có sẵn Effects, echo, reverb

MACKIE 1604VLZ4

Giá liên hệ

Mixer 16 line Đi show, phòng trà, sân khấu ca nhạc

MACKIE 1642VLZ4

Giá liên hệ

Mixer 16 line Chuyên đi show, sân khấu ca nhạc

MACKIE ONYX 1640I

Giá liên hệ

Mixer 16 line Dùng thu âm hoặc hát live cổng kết nối ...

MACKIE ONYX 1620I

Giá liên hệ

Mixer 16 line Dùng thu âm hoặc hát live cổng kết nối ...

MIXER ALTO LIVE 1604

Giá liên hệ

Mixer 16 line Có sẳn effects chuyên dùng cho đi ...

Korg MW-1608

Giá liên hệ

Korg MW-1608 - Con lai giữa analog và digital mixer - Đơn giản, dễ sử ...

MACKIE PROFX22V3

Giá liên hệ

Mixer dành cho phòng thu, karaoke MACKIE PROFX22v3

MACKIE 1642VLZ Pro

Giá liên hệ

Mixer analog 16 đường MACKIE 1642VLZ Pro

MACKIE 1642VLZ3

Giá liên hệ

Mixer analog 16 đường MACKIE 1642VLZ3

MACKIE 1604VLZ3

Giá liên hệ

Mixer 16 đường MACKIE 1604VLZ3

RACKMOUNT MIXER PEAVEY X20RM

Giá liên hệ

Rackmount mixer cao cấp với Preamp tuyệt vời. Có 20 kênh ...

RACKMOUNT MIXER PEAVEY X20R

Giá liên hệ

Rackmount mixer cao cấp với Preamp tuyệt vời. Có 20 kênh ...