Bộ điều khiển

BỘ ĐIỀU KHIỂN INTELITE DC192

4.999.000 đ

Mixer đèn Thiết kế đơn giản, dễ sử dụng Tích hợp ...

BỘ ĐIỀU KHIỂN INTELITE DC136

7.499.000 đ

Mixer đèn Thiết kế đơn giản, dễ sử dụng Tích hợp ...

BỘ ĐIỀU KHIỂN PROEL PLBR 24/48

17.500.000 đ

Bộ điều khiển Dùng cho đèn kỹ xảo Số kênh DMX: ...

BỘ ĐIỀU KHIỂN PROEL PLBR 12/24

12.500.000 đ

Mixer dùng cho đèn par 64. Và dùng cho ...

BỘ ĐIỀU KHIỂN INTELITE DC2448

9.999.000 đ

Mixer đèn Dùng cho đèn par 64, đèn kỹ ...

BỘ ĐIỀU KHIỂN INTELITE DC1224

7.499.000 đ

Mixer đèn Dùng cho đèn par 64, đèn kỹ ...

BỘ ĐIỀU KHIỂN INTELITE DC 1216

3.750.000 đ

Mixer đèn Thiết kế đơn giản, dễ sử dụng Tích hợp ...