Mạch phân tần

MẠCH PHÂN TẦN EMINENCE PXB 1K8

2.500.000 đ

Phân tần dành cho treble EMINENCE PXB 1K8. Được thiết kế ...

MẠCH PHÂN TẦN EMINENCE PXB 5K0

2.500.000 đ

Phân tần dành cho treble EMINENCE PXB 5K0. Được thiết kế ...

MẠCH PHÂN TẦN EMINENCE PXB 3K5

2.750.000 đ

Phân tần dành cho treble EMINENCE PXB 3K5. Được thiết kế ...

MẠCH PHÂN TẦN EMINENCE PXB 1K6

2.500.000 đ

Phân tần EMINENCE PXB 1K6.  Được thiết kế để hoạt động trong ...