Document

Nhạc cụ

KORG

Âm thanh

Equalizer - Effect - Compressor - Chống hú
Tài liệu kỹ thuật âm thanh

Ánh sáng

Mixer Đèn
Công suất đèn