Effect guitar bass

TC RPT-1 NOVA REPEATER

Giá liên hệ

TC RPT-1 NOVA REPEATER Phá tiếng guitar Tích hợp nhiều ...

VOX STOMPLAB 1B

Giá liên hệ

VOX STOMPLAB 1B là hộp Multi-Effect cho Bass được sản xuất tại ...

VOX STOMPLAB 2B

Giá liên hệ

VOX STOMPLAB 2B là hộp Multi-Effect cho Bass được sản xuất tại ...

AMPEG SCR-DI

Giá liên hệ

Ampeg SCR-DI tích hợp Scrambler™ Overdrive là một PREAMP, DIRECT ...