Chân Snare

Chân Snare DW CP 9300

Giá liên hệ

DW 9300 là một giá đỡ snare hạng nặng, được thiết kế với mục ...

Chân Snare DW CP 5300

Giá liên hệ

DW 5300L là giá đỡ bẫy có thanh giằng đôi với đế ba ...

Chân Snare DW CP 3300A

Giá liên hệ

DW CP 3300A là một giá đỡ có thiết kế thẳng, phù ...