Micro phát biểu, ca đoàn

PEAVEY PSM 3

Giá liên hệ

Micro phát biểu, hội nghị

SAMSON C02

Giá liên hệ

- Micro condensser chuyên dùng cho bục, thu âm , ca ...

SAMSON CM12C

Giá liên hệ

Sử dụng cho ca đoàn, nhạc cụ ở một không gian lớn

SAMSON CM 20P

Giá liên hệ

dùng cho hội nghị, phát biểu

PEAVEY PM 18S

Giá liên hệ

Micro phát biểu, hội nghị

PEAVEY VCM 3

Giá liên hệ

Micro được thiết kế nhỏ gọn, chuyên dùng cho ca đoàn, ...