Compressor

COMPRESSOR SAMSON S COMP 4

6.250.000 đ

Thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh, có 4 ...

COMPRESSOR PEAVEY CEL 2A

11.250.000 đ

Thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh, bảo vệ tín hiệu ...