Bóng đèn

BOSNG METAL - XENPOW NSD 1200/2

Giá liên hệ

Bóng Metal Halide NSD 1200/2  Công suất: ...

BÓNG METAL HALIDE - HARBO MSR 575/2

Giá liên hệ

Bóng Metal Halide MSR 575/2 Công suất: ...

BÓNG METAL - JENBO NSK 575W/2

Giá liên hệ

Bóng Metal Halide NSK 575W/2 Công ...

BÓNG FRESNEL - PHIDA 2000W/230V

Giá liên hệ

Công suất: 2000W/230V Quartz Halogen Lamp sử dụng bóng ...

BÓNG METAL - HARBO HMI 1200

Giá liên hệ

HARBO HMI 1200 Công suất: 1200W Bóng Metal ...