BỘ ĐIỀU KHIỂN PROEL PLBR 12/24

Model: PLBR 12/24

12.500.000 VND

Đặt hàng

Mô tả

  • Mixer dùng cho đèn par 64.

  • Và dùng cho đèn kỹ xảo.

  • Dùng chung với công suất đèn dpx 620iii.

  • Mixer dùng cho đèn par 64.

  • Và dùng cho đèn kỹ xảo.

  • Dùng chung với công suất đèn DPX620 III

  • Ngõ ra: DMX-512, MIDI OUT.

  • Controls: DMX 512.

  • Số kênh DMX: 24 kênh.

  • Lập trình: gồm 4 trang, mỗi trang chứa 24  chương trình, 12 cần chỉnh cho 24 kênh.

Sản phẩm liên quan

Bộ điều khiển