Compressor

PEAVEY KOSMOS V2

Giá liên hệ

Bộ nâng tiếng ba chiều.

SAMSON S COMP 4

Giá liên hệ

bộ nén và dịnh mức cường độ âm thanh  

PEAVEY CEL 2A

Giá liên hệ

Bộ nén tiếng, bảo vệ tín hiệu chống quá tải