Compressor

PEAVEY KOSMOS V2

Giá liên hệ

Bộ nâng tiếng ba chiều.

SAMSON S COMP 4

Giá liên hệ

bộ nén và dịnh mức cường độ âm thanh  

SAMSON S COMP PLUS

Giá liên hệ

Bộ nén và định mức tín hiệu

PEAVEY CEL 2A

Giá liên hệ

Bộ nén tiếng, bảo vệ tín hiệu chống quá tải  

MACKIE QUAD COMP

Giá liên hệ

Bộ nén và giới hạn tín hiệu.