Compressor

COMPRESSOR PEAVEY KOSMOS V2

Giá liên hệ

Bộ nâng tiếng ba chiều. Subharmonics, tần số thấp, tần số cao, ...

SAMSON S COMP 4

Giá liên hệ

Bộ nén và dịnh mức cường độ âm thanh, có 4 ...

COMPRESSOR PEAVEY CEL 2A

Giá liên hệ

Bộ nén tiếng, bảo vệ tín hiệu chống quá tải