Micro cho nhạc cụ

BEYER TG Drum

Giá liên hệ

Bộ Micro Chuyên dùng cho trống

SAMSON DK 707

Giá liên hệ

Micro chuyên dùng cho trống 1 micro cho Kick 4 micro cho Tom 2 ...

SAMSON DK 705

Giá liên hệ

Micro chuyên dùng cho trống 1 micro cho Kick  4 micro cho ...

PVM™ DMS-5 Drum

Giá liên hệ

Micro chuyên dùng cho trống

PEAVEY PVM 480

Giá liên hệ

Micro chuyên dùng cho nhạc cụ.

SAMSON C02

Giá liên hệ

- Micro condensser chuyên dùng cho bục, thu âm , ca ...

PVM™ 45iR XLR

Giá liên hệ

Micro chuyên dùng cho trống