Micro phòng thu

MACKIE EM-USB

Giá liên hệ

Micro dây Mackie EM-USB Dùng cho sân khấu và ...

MACKIE EM-91C

Giá liên hệ

Micro dây Mackie EM-91C Dùng cho sân khấu và ...

PRESONUS PM2

Giá liên hệ

Micro phòng thu chuyên nghiệp cho nhạc cụ, ca đoàn

PRESONUS PX1

Giá liên hệ

Micro phòng thu dành cho ca sĩ và thu âm nhạc cụ

SAMSON C02

Giá liên hệ

MICRO PHÒNG THU.

SAMSON C01U PRO

Giá liên hệ

MICRO PHÒNG THU.

SAMSON C01

Giá liên hệ

MICRO PHÒNG THU.

PEAVEY PVM 480

Giá liên hệ

MICRO PHÒNG THU.

PEAVEY STUDIO PRO M2

Giá liên hệ

MICRO PHÒNG THU.

PEAVEY STUDIO PRO M1

Giá liên hệ

MICRO PHÒNG THU.