KHUYẾN MÃI PHÁ TIẾNG GUITAR

PHÁ TIẾNG GUITAR

ELECTRO-HARMONIX Micro Metal Muff

- Made in U.S.A .

- Distortion tích hợp Top Boost .

- High input impedance buffered bypass

- 15 dB Midrange cut and boost control for the perfect midrange scoop

- Output volume and master drive controls

- Panel-selectable hi and low Top Boost control

- Same metal drive as its famous big brother

- Tough and compact die-cast chassis

- 9-volt battery included

- Optional 96DC-200BI power supply available

- Dimensions in inches: 4.0 (w) x 4.75 (l) x 2.25 (h)

 

TC VOICETONE CREATE  XT

- Phá tiếng guitar

- Tích hợp nhiều tính năng

- Đơn giản, dễ sử dụng

 

LIÊN HỆ MUA HÀNG:

Nhật Anh: 0901 380 020

Nguyễn Tuyền: 0901 380 014

Phương Hiếu: 0901 380 015

Khôi Nguyên: 0901 380 013

Hữu Tính: 0901 380 012 

Quang Phú: 0901 380 017

Hoàng Hải: 0901 429 294

Hoặc đến trực tiếp tại địa chỉ: Nhạc Việt 319 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3 nhé.