DÂY MIDI PROEL C2MSB01

Model: C2MSB01

399.000 VND

Đặt hàng

Mô tả

  • Cáp đa phương tiện cho IBM, kết nối thiết bị sound card (Soundblaster hoặc card tương thích), dài 1,8m.

  • Ở mỗi bên có 2 (hai) đầu nối D-Sub, VGA (15 chân đực và 15 chân cái) để kết nối với máy tính và cần điều khiển.

  • Mặt khác có 2 (hai) đầu nối MIDI 5 chân.

  • Cáp đa phương tiện cho IBM, kết nối thiết bị sound card (Soundblaster hoặc card tương thích), dài 1,8m.

  • Ở mỗi bên có 2 (hai) đầu nối D-Sub, VGA (15 chân đực và 15 chân cái) để kết nối với máy tính và cần điều khiển.

  • Mặt khác có 2 (hai) đầu nối MIDI 5 chân.

Sản phẩm liên quan

Cable Audiolink