EFFECT PEAVEY X PORT GTR USB

Model: X PORT GTR USB

1.499.000 VND

Đặt hàng

Mô tả

 • Hỗ trợ thu nhạc từ kết nối guitar với máy tính.

 • Bao gồm cáp USB.

 • Đầu ra dòng với điều khiển âm lượng.

 • Trình điều khiển mang lại hiệu suất tuyệt vời trên cả Mac và PC.

 • 1/4" đầu vào nhạc cụ guitar Đầu ra tai nghe với điều khiển âm lượng.

 • Hỗ trợ bus USB.

 • 1/4 đầu vào nhạc cụ guitar.

 • Đầu ra tai nghe với điều khiển âm lượng.

 • Đầu ra dòng với điều khiển âm lượng.

 • Bao gồm cáp USB.

 • Trình điều khiển ASIO/ OSX (Core Audio).

 • Windows XP / Vista/ 7 và Mac OSX.

 • Bao gồm phần mềm Revalver HPse và REAPER DAW.

 Xem thêm thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

Sản phẩm liên quan

Phụ kiện guitar