GUITAR ĐIỆN CORT X250

Model: X250

6.999.000 VND

Đặt hàng

Mô tả

 • Sản xuất tại Indonesia.

 • Có 3 màu: X250 BK; X250 KB; X250 TDP.

 • Thân gỗ Meranti.

 • Neck làm bằng gỗ Hardmaple.

 • Fingerboard Jatoba.

 • 1 volume, 1 tone, 3 way selector switch.

 • CONSTRUCTION: Bolt-On

 • BODY: Meranti

 • NECK: Hardmaple

 • FRETBOARD: Jatoba (400mm(15.75") Radius)

 • FRETS: 24

 • SCALE: 648mm (25.5")

 • TUNERS: Die-Cast

 • BRIDGE: DoubleLocking-II Tremolo

 • PICKUPS: EMG SRO OC1 & Alnico V Single Pickups

 • ELECTRONICS: 1 volume, 1 tone, 3 way selector switch.

 • HARDWARE: Black

 • STRINGS: D'Addario EXL 120

Sản phẩm liên quan

Guitar điện