GUITAR ĐIỆN ESP/LTD JH 200

Model: ESP/LTD JH 200

8.999.000 VND

Đặt hàng

Mô tả

 • JH200 có cổ đàn bằng maple, thân đàn basswood.

 • Humbuckers EMG-ESP LH-300 và tiếng tremolo Kahler X-Trem.

 • Cây đàn này mang đến những âm sắc đặc trưng và hoàn hảo cho hard rock và metal.

 • Construction/scale: bolt-on/25.5 in.

 • Body: basswood

 • Neck/fingerboard: maple/rosewood

 • Nut type/width: FR locking/41mm

 • Neck shape: Extra Thin U

 • Inlays: eagles & dots

 • Frets: 24 XJ

 • Binding: white (N/H)

 • Hardware: black nickel

 • Tuners: ESP-LTD

 • Bridge/tailpiece: Kahler X-Trem

 • Pickups: EMG-ESP LH-300 Set

 • Electronics: vol/tone/toggle

Sản phẩm liên quan

Guitar điện