GUITAR THÙNG CORT EARTH 70-12E OP

Model: EARTH 70-12E OP

6.199.000 VND

Đặt hàng

Mô tả

 • Guitar dây sắt, thùng gỗ, có 12 dây.

 • Mặt phím và ngựa đàn (Bridge) được làm bằng gỗ Rosewood.

 • Mặt trước được làm bằng gỗ Solid Spruce, lưng và hông làm bằng gỗ Mahogany.

 • Type: 12-String

 • Construction: Dovetail Neck Joint

 • Body: Dreadnought Body

 • Nut Width: 43mm (1 11/16")

 • Top: Solid Spruce Top

 • Back & Sides: Mahogany Back & Sides

 • Neck: Mahogany Neck

 • Binding: Ivory body binding

 • Fretboard: Rosewood Fingerboard

 • Frets: 20 Frets

 • Scale: 25.3" (643mm)

 • Inlay: White dot inlay

 • Rosette: Multiple Rosette

 • Bridge: Rosewood Bridge

 • Strings: D'Addario EXP16 Strings

 • Bracing: Advanced Scalloped X-Bracing

Sản phẩm liên quan

Guitar dây sắt