Bộ điều khiển

INTELITE DC192

Giá liên hệ

Mixer đèn DMX 192 kênh

INTELITE DC 136

Giá liên hệ

Mixer đèn

PROEL PLBR 24/48

Giá liên hệ

Số kênh DMX: 48 kênh

PROEL PLBR 12/24

Giá liên hệ

Mixer đèn DMX 512

INTELITE DC2448

Giá liên hệ

MIXER DÙNG CHO ĐÈN PAR 64  

INTELITE DC1224

Giá liên hệ

MIXER DÙNG CHO ĐÈN PAR 64

INTELITE DC 1216

Giá liên hệ

Dùng cho các loại đèn như Movinghead, Par led, Scan.